Crește producţia de electricitate din surse de energie regenerabilă

crește producţia de electricitate din surse de energie regenerabilă Uniunea Europeană a crescut ponderea energiei verzi în consumul celor 27 de state, dar este încă dependentă de combustibilii fosili.

 

Uniunea Europeană a înregistrat o creștere a producției de electricitate din surse de energie regenerabilă de aproape 5% în 2021 față de anul anterior, arată datele Eurostat. În același timp, s-a majorat consumul brut de electricitate în statele membre, ceea a condus la o creștere a ponderii surselor de energie regenerabilă în consumul brut de numai doar 0,1% (de la 37,4% în 2020 la 37,5% în 2021).

 

Creștere semnificativă a ponderii energiei solare

 

Energia eoliană este cea mai folosită cu 37% din totalul electricității generate din surse regenerabilă. Energia hidroelectrică reprezintă aproape o treime din total, în timp ce cealaltă treime este alcătuită din energia solară (15%), biocombustibili solizi (7%) şi alte surse de energie regenerabilă (8%). Utilizarea energiei solare a înregistrat cea mai importantă creștere, fiind folosită într-o pondere de numai 1% din electricitatea consumată în UE în 2008.

 

În rândul celor 27 de state membre, Austria (76,2%) şi Suedia (75,7%) au înregistrat cele mai mari ponderi ale consumul brut de electricitate generat din surse regenerabile în 2021. Cele două țări sunt urmate de Danemarca (62,6%), Portugalia (58,4%), Croaţia (53,5%), Letonia (51,3%), Spania (45,9%), Germania (43,7%), în timp ce România a avut o pondere de 42,4%. La polul opus se situează Malta (9,7%), Ungaria (13,7%), Luxemburg (14,2%), Cehia (14,5%) şi Cipru (14,8%).

 

Sursele de energie regenerabilă în totalul electricității consumate în UE (2021) / Sursa: Eurostat

 

surse-energie-regenerabila-consum-ue-2021-eurostat.jpg

 

România, aproape de media UE a folosirii combustibililor fosili pentru energie

 

Tot Eurostat arată că Uniunea este încă dependentă de combustibilii fosili pentru aprovizionarea cu energie. Astfel, ponderea acestora în energia brută disponibilă în blocul comunitar s-a situat la 70% din totalul energiei folosite în 2021. Nivelul este similar celui înregistrat în 2020, dar în scădere cu 13 puncte procentuale față de 1990 datorită creșterii ponderii energiei provenite din surse regenerabile.

 

România înregistrează o pondere a combustibililor fosili apropiată de media celor 27 de state membre (72,4%). Cele mai mici procente au fost înregistrate în Suedia (32%) și Finlanda (38%), în timp ce Malta (96%) a avut cea mai ridicată pondere a combustibililor fosili în energia brută disponibilă.

 

Ponderea combustibililor fosili în aprovizionarea cu energie a UE (1990-2021) / Sursa: Eurostat

pondere-combustibili-fosili-1990-2021-ue-eurostat.jpg

 

Doar 3% scădere în ultimii 10 ani pentru România

 

Față de 2020, doar cinci țări din spațiul comunitar au raportat ușoare scăderi în ponderea combustibililor fosili: Finlanda (-3 pp), Belgia (-3 pp), Lituania (-3 pp), Portugalia (-2 pp) şi Danemarca (-2 pp), iar cel mai semnificativ avans a fost în Bulgaria (4 pp), Estonia (3 pp), Polonia şi Slovacia (ambele cu 2 pp).

 

O analiză a datelor publicate de Eurostat din ultimii 10 ani arată că Danemarca a înregistrat cele mai mari performanțe în scăderea ponderii combustibililor fosili, de la 81% la 57% (-25 pp). Cifre foarte bune au mai înregistrat Estonia, cu un declin de 22 de puncte procentuale (de la 91% în 2010 la 69% în 2021), dar și Finlanda cu 19 puncte procentuale diferență (de la 57% la 38%). România se numără printre statele cu cele mai mici scăderi cu numai 3 puncte procentuale mai puțin față de 2010 (75%), alături de Germania (-2pp) Malta (peste 3 pp), Ungaria (-4 pp) şi Franţa (-4 pp).

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2023-02-07 22:41:00
Vizualizari: 724
TiparesteTipareste