האירוע המרכזי 10.07-16.07.2022

האירוע המרכזי 10.07-16.07.2022 האירוע המרכזי 10.07-16.07.2022

רומניה - מסכימה להעברת דגנים אוקראינים בתעלת בסטרואה

רומניה נתנה את הסכמתה שספינות אוקראיניות הנושאות תבואה יעברו בזרוע קילייה (Chilia) ובתעלת בסטרואה (Bâstroe). בנייתה של האחרונה על ידי אוקראינה היא עניין של מחלוקת בין בוקרשט לקייב, שכן היא עוברת באמצע דלתת הדנובה ומפרה כמה אמנות סביבתיות בינלאומיות. על פי הודעת משרד החוץ, החלטת השלטונות הרומניים באה בהקשר של מאמצים לתמוך באוקראינה במטרה לצמצם את השלכותיה של התוקפנות המתוכננת, הבלתי חוקית והבלתי מוצדקת של הפדרציה הרוסית. המסמך קובע כי הסכם זה הינו בעל אופי חריג, לאור החשיבות של גיוון וייעול נתיבי התחבורה המשמשים לייצוא תבואה מאוקראינה. עוד צוין מטעם משרד החוץ כי רומניה שומרת על עמדתה העקרונית לגבי פרויקט פיתוח הניווט בתעלת בסטרואה, כמו גם על הצורך שזה יעמוד בהוראות הדין הבינלאומי החל, לרבות תקנות הקשורות להגנת הסביבה.

 

ממשלת רומניה אישרה את הצעת החוק בדבר אשרור פרוטוקולי הצטרפותן של פינלנד ושבדיה לנאטו

הממשלה בבוקרשט אישרה ביום רביעי את הצעת החוק לאשרור פרוטוקולי הצטרפותן של פינלנד ושוודיה לברית הצפון אטלנטית, על פי הודעתו של דובר הממשלה דן קרבונארו (Dan Cărbunaru). לדבריו, רומניה היא בין המדינות הראשונות שיזמו את הצעדים הללו כדי לאמץ, ברמה הארצית, את ההחלטה לצרף לנאט"ו את פינלנד ושוודיה. הליך זה מאשר, מצד אחד, את הצלחתו של הארגון הצפון אטלנטי כארגון ביטחוני, אך גם את מדיניות "הדלתות הפתוחות", שאפשרה לגבש, לחזק ולהרחיב את יכולתה לספק לחבריה ערבויות ביטחוניות, הערבויות הביטחוניות החזקות ביותר", אמר דן קרבונארו. שתי המדינות הגישו את בקשותיהן להצטרפות בחודש מאי על רקע המלחמה באוקראינה. לדברי מומחים, הצטרפותן תהפוך את הברית לחזקה יותר, מפני שהים הבלטי יהיה מוקף כמעט כולו בחברי נאט"ו וגבולה של הברית עם רוסיה יהיה גדול יותר. שתי המדינות שמרו על נייטרליות במשך עשרות שנים, בהתחשב בכך שהשלום באירופה לא היה נתון לאיום לאחר מלחמת העולם השנייה.

 

הנציבות האירופית שיפרה את הערכותיה לגבי צמיחת הכלכלה הרומנית

הודות לצמיחה מפתיעה של 5.2% ברבעון הראשון, הנציבות האירופית החליטה לעדכן בעלייה את הערכותיה לגבי צמיחתה הכלכלית של רומניה השנה, מ-2.6% כפי שנצפה במרץ, ל-3.9%, על פי התחזית הכלכלית של הקיץ, שפורסמה ביום חמישי. מאידך, ממשלת האיחוד האירופי שינתה את הערכותיה לצמיחתה הכלכלית של רומניה לשנת 2023, מ-3.6% ל-2.9%, בהקשר שבו היא צופה האטה בצמיחה הן ברמה העולמית והן ברמה האירופית. "הצריכה הפרטית וההשקעות עומדות להוות מניעים עיקריים לצמיחה גם השנה וגם בשנה הבאה, בעוד שהייצוא נטו יפעל כבלם על התמ"ג ויוביל להעמקת הגירעון המסחרי", לדברי הנציבות האירופית. במקביל, ממשלת האיחוד האירופי הגדילה משמעותית את תחזית האינפלציה שלה לשנה זו במקרה של רומניה, מ-8.9% ל-11.1%, ובשנת 2023 האינפלציה תרד ל-7.2%, ירידה צנועה בהשוואה לתחזית האביב. באותה התקופה, ממשלת האיחוד האירופי צפתה, במקרה של רומניה, אינפלציה של 5.3% בשנת 2023.

 

מספר מקרי קוביד ברומניה הולך וגדל

מספר המקרים החדשים של SARS CoV-2 עולה ברומניה. השבוע נרשמו כמה אלפי מקרים מדי יום. כתוצאה מכך, הרשויות חזרו לדיווח יומיומי של מקרי הידבקויות. במשך חודש המצב הוצג פעם בשבוע בלבד. המומחים מאמינים כי תת-הווריאנט החדש של האומיקרון, שיצר את גל ההידבקויות הנוכחי בעולם וזוהה ברומניה, מפחית במידה רבה את ההגנה שמציעים החיסון וההחלמה, אך באופן כללי, לא נראה שהיא גורמת לצורות חמורות של המחלה. שר הבריאות, אלכסנדרו רפילה (Alexandru Rafila), ממליץ לחזור לאמצעי מיגון סניטריים, לחבוש מסכה ולהימנע ממקומות צפופים. בנוגע לחיסון, הוא ממליץ על מתן נסיוב אנטי-קוביד בסתיו, כאשר תופיע גרסה חדשה שלו. שר הבריאות הדגיש כי החיסון הנוכחי אינו יעיל עוד נגד זני האומיקרון החדשים.

 

דו"ח האיחוד האירופי בנוגע לשלטון החוק ברומניה

הנציבות האירופית ממליצה לרומניה, בדו"ח שפורסם ביום רביעי, לנקוט בצעדים לטיפול בחששות שנותרו בדבר חקירות והעמדות לדין של פשעים במערכת המשפט ולהבטיח ששינוי חוקי מערכת המשפט מחזק את ההבטחות לעצמאות המערכת, לרבות באמצעות רפורמה במשטר המשמעתי של שופטים ותובעים. ממשלת האיחוד מציינת כי המדור לחקירות פשעים במערכת המשפט פורק, אך נותרו חששות בנוגע להעמדה לדין פלילי של עבירות מסוג זה. כמו כן, מומלץ לקיים התייעצות ציבורית יעילה לפני אימוץ הצעות החוק, שקיפות רבה יותר במימון המפלגות הפוליטיות וכן שיפור הכללים והמנגנונים לביסוס עצמאות העריכה של שירותי התקשורת הציבוריים. לגבי העיתונות, הנציבות האירופית מציינת כי אין מספיק שקיפות לגבי הפצת תכנים במימונן של מפלגות פוליטיות, מחוץ למערכות הבחירות, והגישה של עיתונאים למידע נותרה לקויה. בריסל גם טוענת כי נמשכות החששות לגבי תפקודה ותקציבה של המועצה הלאומית לשמע ווידאו, ומציינת כי רומניה טרם הטמיעה את ההוראה בדבר שירותי מדיה אור-קוליים, כפי שתוקנה ב-2018.

 


www.rri.ro
Publicat: 2022-07-17 10:46:00
Vizualizari: 249
TiparesteTipareste