כל השדות נדרשים

ציוד קבלה
קבלה
תָכְנִית
איכות קול
עוד מידע


טען תמונה אחרת
מילוי טופס זה ששייך לרדיו רומניה הבינלאומי מהווה אישור מצדך שנתוניך האישיים יוכנסו לבסיס הנתונים של רדיו רומניה הבינלאומי למטרות עידכון, שיווק ופרסום. רדיו רומניה הבינלאומי מתחייב לעמוד על הוראות התקנון (UE) 2016/679 על הגנת המידע בעל אופי פרטי. רק לאחר קבלת בקשה מפורשת, באמצעות דואר אלקטרוני, רדיו רומניה הבינלאומי לא יאגור ולא ישתמש יותר בנתוניך האישיים.

קישורים שימושיים