הרב שריא קו, בסאטו מארה

2022-01-02 20:56:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהרב הראשי שריא קו ביקר בקהילה היהודית סאטו מארה

  • הרב שריא קו, בסאטו מארה

    צילום: הקהילה היהודית סאטו מארה

קישורים שימושיים