תיק פלילי על הפגיעה בזכרון השואה

2022-01-16 01:29:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuנפתח תיק פלילי נגד מנהיגים פוליטיים בגלל השואה

  • תיק פלילי על הפגיעה בזכרון השואה

קישורים שימושיים