מאה ארבעים שנה לקונגרס הציוני הראשון בפוקשאני

2022-01-02 21:19:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuלפני 140 שנה, ב-30 וב-31 בדצמבר 1881, נפתח בפוקשאני הקונגרס הציוני הראשון של האיגודים הציוניים ברומניה

  • מאה ארבעים שנה לקונגרס הציוני הראשון בפוקשאני

    הקהילה היהודית של פוקסאני

קישורים שימושיים