כללי התחרות: מרדיו רומניה 90 ועד לרדירו 2018

2018-10-06 10:07:00

Radu Parizescu (ראדו פריזסקו) , Eugen Cojocariuרשות השידור הרומנית, שמשכנה בבוקרסט, רח. ג'נראל ברטלו, מס. 60-64, ח.פ. RO8296093, מארגנת תחרות עם פרסים בכותרת "מרדיו רומניה 90 לרדירו 2018", באמצעותה של תחנת רדיו רומניה הבין-לאומי

  • כללי התחרות: מרדיו רומניה 90 ועד לרדירו 2018

קישורים שימושיים