הכנס המקוון האחרון לציון אלף שבע מאות שנים שנות היסטוריה ותרבות יהודית

2022-01-23 08:00:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהכנס המקוון האחרון לציון אלף שבע מאות שנים שנות היסטוריה ותרבות יהודית בגרמניה

  • הכנס המקוון האחרון לציון אלף שבע מאות שנים שנות היסטוריה ותרבות יהודית

    צילום: קריית חינוך לאודה-רעות

קישורים שימושיים