המכון הרומני לתרבות בתל אביב ארגן הקרנת וידאו של טביעת כלי השיט סטרומה

2022-03-27 23:21:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהמכון הרומני לתרבות בתל אביב ארגן הקרנת וידאו של טביעת כלי השיט סטרומה

  • המכון הרומני לתרבות בתל אביב ארגן הקרנת וידאו של טביעת כלי השיט סטרומה

    צילום: ICR תל אביב

קישורים שימושיים