רומניה, ביריד התיירות הבינלאומי לתיירות תל אביב

2022-04-03 13:38:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה השתתפה ביריד התיירות הבינלאומי לתיירות תל אביב

  • רומניה, ביריד התיירות הבינלאומי לתיירות תל אביב

    צילום: IMTM תל אביב

קישורים שימושיים