Više transparentnosti u komercijalnim soporazumima Evropske unije

2018-01-09 10:27:00

Florin OrbanGodina koja je ostala za nama donela je nove evolucije u trgovinskim sporazumima Evropske unije sa glavnim partnerima.

više transparentnosti u komercijalnim soporazumima evropske unije

Rumunski evropski parlamentarac Juliju Vinkler

Email adresaUploadirati drugu sliku

Komentari: