• Dnevni program 2018-06-18
  • Time_zone

maiputine
18 :30

Srpska redakcija prva emisija

Vesti
Aktuelnosti + Sportski žurnal
Stranice rumunske istorije
Rumunska muzika

20 :30

Srpska redakcija druga emisija

Vesti
Aktuelnosti + Sportski žurnal
Stranice rumunske istorije
Rumunska muzika

22 :30

Srpska redakcija treća emisija

Vesti
Aktuelnosti + Sportski žurnal
Stranice rumunske istorije
Rumunska muzika