Ličnost 2016. godine

2016-11-17 17:07:00Dragi slušaoci, Radio Rumunija Internacional, kao i svake godine, poziva slušaoce, korisnike interneta i društvenih mreža da učestvuju u anketi ”Ličnost 2016. godine''.

ličnost 2016. godine

Email adresaUploadirati drugu sliku

Komentari: