Konkurs "Medjunarodni festival radioorkestara (RadiRo)" 2018.

2018-10-01 10:48:00Konkurs je posvećen obeležavanju 90 godina Rumunskog radiodifuznog preduzeća.

konkurs "medjunarodni festival radioorkestara (radiro)" 2018.

"Medjunarodni festival radioorkestara (RadiRo)" 2018.

Email adresaUploadirati drugu sliku

Komentari: