Scriitori aromani de aieri si de astazi: Vanghiu Dzega

2017-09-05 13:21:00

Aura PihaPoeziili a lui ş-aflarâ loc tu revista “Zborlu a Nostr” dit Ghirmânie , ţi tu anlu 1997 îl’i publică tu numirlu 2 (55), un mânucl’iu di poezii di-a lui “Toarâ di zboarâ”. Easti însurat cu unâ armânâ ari doi ficiori ş-tora lucreadzâ tu Italie...

scriitori-aromani-de-aieri-si-de-astazi-vanghiu-dzega

Adavgă un comentariu:Ancarcă altă imagine

Moabets

 yioryi:

vavghiu easti un arman ti anami ca tuts antsa armanji. hazea easti totna tu muabetea cu vanghiu. Vanghiu ti vremu..armanji ashteapta hazea ta.

Adăvgat: 2017-11-01 14:43:21