• Programul zilei 2018-10-19
  • Fuslu Orar

ma putsani
17 :30

Armâneaşti 1

Buletin di hâbări
Notâ
Gaerets tra Yinitor/Terra XXI

19 :30

Armâneaşti 2

Buletin di hâbări
Notâ
Oaspiţ la microfonlu RRI

21 :30

Armâneaşti 3

Buletin di hâbări
Notâ
Encicplopedia armâneascâ