• Programul zilei 2017-02-28
  • Fuslu Orar

ma putsani
17 :30

Armâneaşti 1

Buletin di hâbări
Notâ
Clublu a Emburlor

19 :30

Armâneaşti 2

Buletin di hâbări
Notâ
Agenda armâneascâ

21 :30

Armâneaşti 3

Buletin di hâbări
Notâ
Folclor literar/ Caduri, masti di oamin’i cunuscuţ (difturseari)