Disputi polititi tru guvernu

2018-01-12 13:28:00

Corina Cristea



Executivlu di Bucureşti ari cabilea tra s-hiba restructurat. Ica nu, cate părerile tru aestă chestiune tru PSD, printipalu partid a coaliţiil’ei ti easti la guvernare, nu suntu simfuni.

disputi-polititi-tru-guvernu

Adavgă un comentariu:



Ancarcă altă imagine

Moabets