Agenda aromână

2018-01-11 22:06:00

Hristu SteriuDi Belgrad, dit Sârbie, di la Suţata “Lum’ina” pripunnire ti Simona Halep vine şi di la doamna Lila Cona, alidzem: “pripuniri ti '' Omlu a anlui 2017'' in care sa ti tinira Simona Halep, ama iara minduescu ca meriteashti una ahtari ''titula'' a Redactsiil

agenda-aromana

1 WTA, Simona Halep

Adavgă un comentariu:Ancarcă altă imagine

Moabets