ביקורה של משלחת ועדת הביטחון של בית הנבחרים (הפרלמנט) בישראל

2018-06-30 10:25:00

Gabriela Myers (גבריאלה מיירס) , Eugen Cojocariuמשלחת ועדת הביטחון של בית הנבחרים (הפרלמנט) ביקרה בישראל.

ביקורה של משלחת ועדת הביטחון של בית הנבחרים (הפרלמנט) בישראל

צילום: פייסבוק (השגרירות רומניה בישראל)

תוסיף פרשנותטען תמונה אחרת

פרשנויות: